Ocena wartości hodowlanej

Wycena buhajów na córkach

 

Przedstawione wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w postaci indeksu PF i gPF oraz pozostałych indeksów przydatnych przy wyborze najlepszego nasienia buhajów prezentowane są przez Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa oraz VIT Werden w Niemczech.

Wycena buhajów odbywa się trzy razy w ciągu roku (kwietniu, sierpniu oraz grudniu). Baza genetyczna przeliczana jest co 5 lat. Średnią dla cech produkcyjnych określają wydajności krów. Średnią dla cech funkcjonalnych, indesksów i podindeksów wyznaczają buhaje.  Wartości hodowlane są standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Baza genetyczna stanowi odniesienie do prezentowanych wartości.
Wycena buhajów na córkach w porównaniu z wyceną genomową jest długotrwała, ponieważ córki zostają poddane ocenie po ukończeniu 305 dni laktacji. Tak więc po inseminacji nasieniem po ok. 4 latach ukazuje się wycena buhajów na córkach:

  • 9 miesięcy ciąży,
  • 14 miesięcy do osiągnięcia przez jałowicę dojrzałości rozpłodowej,
  • 9 miesięcy ciąży jałówki,
  • 305 dni laktacji.

W przypadku buhajów genomowych ocena dostępna jest zdecydowanie szybciej i dokonana jest na podstawie genomu. Od kilkumiesięcznych buhajków pobierany jest  wycinek materiału genetycznego z ucha w celu określenia przydatności do dalszej hodowli. Ocena ta jest mniej precyzyjna  (70%) w porównaniu z oceną tradycyjną na córkach, która daje 98% prawdopodobieństwa przekazywania cech na potomstwo.

Mając na celu przyśpieszenie postępu hodowlanego jałowic należy wykorzystywać nasienie buhajów genomowych.
W przypadku krów mlecznych można dokonywać wyboru  najlepszego buhaja wycenionego na córkach. Warto nadmienić, że w kolejnych publikowanych ocenach wartości hodowlanej dla buhajów genomowych buhaje niemieckie zajmują czołowe pozycje w rankingu. W prezentowanej liście 100 najwyżej ocenionych jałowic połowa pochodzi od niemieckich buhajów. Świadczy to o ogromnym potencjale hodowlanym i możliwościami, które dostarcza niemiecka genetyka.

nasienie buhajów wycenionych na córkach

Wszystkie informacje dotyczące rankingów dla stad oraz jałowic i buhajów publikowane są przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie CGEN.