KaGen,

zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru nasienia buhajów rasy holsztyńsko – fryzyjskiej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu oraz wiedzy teoretycznej KaGen świadczy w pełni profesjonalne usługi doradcze w zakresie doboru nasienia najlepszych buhajów dla każdego gospodarstwa.

KaGen proponuje wysoko wycenione buhaje o doskonałych cechach pokrojowych, produkcyjnych oraz funkcjonalnych. Szeroka oferta nasienia buhajów wycenionych na podstawie genomu oraz ocenionych na córkach pozwala na prawidłowe dobranie idealnego buhaja dla stada.

Misją firmy KaGen jest doskonalenie stada z wykorzystaniem nasienia najlepszych buhajów dostępnych na rynku.

KaGen jako expert i lider profesjonalnego doradztwa, oferuje wszystkim hodowcom możliwość korzystania z wieloletniego doświadczenia, popartego licznymi sukcesami w branży, dostęp do światowej genetyki, sprawdzonych rozwiązań gwarantujących osiągnięcie założonych celów.

Wykorzystując odpowiedni dobór nasienia buhajów wizją KaGen jest pomoc w tworzeniu gospodarstwa trwałego, nowoczesnego, gwarantującego rentowność.
 
 
Sukcesy hodowlane osiągane podczas pracy jako Głóny specjalista ds. produkcji zwierzęcej
w gospodarstwie liczącym ok. 1200 sztuk bydła.
 
 • 2011 rok Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2014rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 12-13miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XV Regionalna Kujawsko- Pomorska wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 16-18 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku od 12-13 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za oborę- 10172kg mleka
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za krowę „ Embrion 11, PL- 005138649947” za wydajność życiową 103894 kg mleka
 • 2017 rok nagroda ufundowana przez Pana Marka Wrzałę za oborę, która w 2017 roku uzyskała III miejsce w województwie Kujawsko – Pomorskim z wydajnością 10223kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2017 rok II Wiceczempion w kategorii krów 3 laktacji i dalszych XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2017 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy XVIII Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok nagroda ufundowana przez Pana Ryszarda Bobera za oborę , która w 2018 roku zdobyła III miejsce w województwie Kujawsko- Pomorskim z wydajnością 10652 kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2018 rok II Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XIX Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok Czempion w kategorii jałówek w wieku 22-24 miesięcy XIX Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii krów w III laktacji i dalszych
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy
 
 
01.07.2018
Uroczyste podziękowanie osobom zasłużonym dla rozwoju hodowli w regionie kujawsko-pomorskim i wręczenie Złotych Odznak “Labores Pariunt Honores”