Rasa bydła mięsnego Uckermärker

 

Pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z buhajami rasy charolaise jako „genotyp 67”.

Rejestracja jako odrębnej rasy nastąpiła w 1992 roku, jest więc najmłodszą niemiecką rasą. Charakteryzuje się ona:
 • dobrym przystosowaniem do chowu ekstensywnego,
 • odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe,
 • doskonała budowa kończyn i racic pozwala na długotrwałe przemieszczanie się.
Od lat 90-tych prowadzona jest również selekcja w kierunku bezrożności.
 • Bydło rasy uckermärker jest bydłem o dużym kalibrze i dużej masie ciała.
 • Buhaje osiągają wysokość w kłębie ok. 150 cm i masę ciała 1150 – 1300 kg, a krowy ok. 140 cm w kłębie i ok 750 – 850 kg masy ciała.
 • Zwierzęta charakteryzują się bardzo dobrym umięśnieniem łopatek, grzbietu, lędźwi i zadu.
 • Średnie przyrosty dobowe młodych buhajów wynoszą ok. 1200 – 1300 g.
 • Wydajność rzeźna opasów kształtuje się na poziomie 57 – 62%, przy czym tusze odznaczają się dużym udziałem mięsa.
 • Umaszczenie może być białe, kremowe ale również łaciate w odcieniach od jasnożółtego do brązowo-czerwonego na białym tle.
 • Śluzawica, rogi (u osobników rożnych), racice jasne, u osobników z ciemniejszą okrywą włosową końce rogów mogą być ciemniejsze.
 • Jałówki można zacielać pierwszy raz w wieku 17-18 miesięcy.
 • Rasa charakteryzuje się dobra płodnością, łatwością wycieleń
 • Mleczność krów jest dobra, co sprawia, ze odsadki są dobrze odchowane
 • Cielęta osiągają masę urodzeniową ok. 42 kg buhajki i ok. 40 kg cieliczki, odznaczają się dużą żywotnością i łatwością odchowu.
 • Bydło rasy uckermärker pomimo rozwiniętego instynktu macierzyńskiego u krów odznacza się łagodnym temperamentem.

Literatura: Alfabet ras bydła mięsnego. Część XVIII. Uckermärker. BYDŁO, listopad 2008.