Proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny

 

Stosownie do przyjętych kryteriów określonych przez hodowcę proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny, spełniając założenia hodowlane dla każdego stada mlecznego. Oferujemy buhaje, które utrzymują swoją wysoką wartość hodowlaną w kolejnych prezentowanych wynikach oceny wartości hodowlanej. Zachowując przy tym stosunkowo niskie ceny. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług współpracujemy z wiodącymi ośrodkami hodowli  buhajów hodowlanych w Niemczech.

Ocena wartości hodowlanej buhajów jest jednym z wielu czynników warunkujących przydatność rozpłodnika w stadzie. Wybierając nasienie buhajów należy brać pod uwagę wszystkie parametry, które przedstawia buhaj, w tym indeks gPF. Indeks ten określa wartość hodowlaną dla buhaja w postaci liczbowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dla każdego stada będącego pod oceną użytkowości mlecznej określany jest średni indeks PF jako wyraz pracy hodowlanej w stadzie. Aby zwiększać średni PF stada powinno być wykorzystywane do krycia nasienie buhajów z wysokimi indeksami gPF. Będą one przekazywały wysoką ocenę wartości hodowlanej na potomstwo.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie Centrum Genetycznego Cgen prezentuje ranking jałowic pod względem indeksu PF.  Jest on aktualizowany po każdej wycenie buhajów. W rankingu tym, większość jałowic pochodzi po buhajach niemieckich. Świadczy to o wysokiej ocenie wartości hodowlanej jaką przekazują na córki.

nasienie buhajów

Populacja niemieckiego Holsztyna jest największą na świecie wpisaną do ksiąg. Liczba krów mlecznych w Niemczech to 3.921.400 sztuk, z tego liczba krów mlecznych wpisanych do ksiąg użytkowości mlecznej wynosi 3.443.669 sztuk.
Genetyka niemiecka opiera się na światowej hodowli bydła mlecznego. W rodowodach buhajów znajdziemy przodków z ameryki. Różnica polega na tym, że ocena wartości hodowlanej dla buhajów niemieckich w porównaniu do buhajów pochodzenia amerykańskiego wypada dużo lepiej z uwagi na osiągane wyższe indeksy wartości hodowlanej dla buhajów oraz ich potomstwa. Stanowi to ogromną przewagę i argument do wybierania dla swojego stada buhajów pochodzenia niemieckiego.

Z punktu widzenia hodowcy ma to duże znaczenie przy negocjacji ceny, podczas sprzedaży materiału hodowlanego w postaci jałowic cielnych i buhajków hodowlanych. Nie bez powodu gospodarstwa państwowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa - fermy mleczne, które ponoszą wyższe koszty za nasienie buhajów wysoko wycenionych, uzyskują lepsze ceny sprzedaży niż gospodarstwa indywidualne. Wynika to z ciężkiej i długotrwałej pracy hodowlanej oraz środków finansowych poniesionych na ten cel.

Okazją do zapoznania się z potencjałem hodowli niemieckiej są aukcje, na których licytuje się młody materiał hodowlany w postaci jałowic. Ceny jakie osiągają kilkumiesięczne jałowice są wyrazem genów, które posiadają.

W Polsce organizowane są wystawy zwierząt hodowlanych, w których biorą udział gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Zarówno krajowe jak i regionalne wystawy dają możliwość konkurowania o tytuł Championa. Wśród jałowic wg kategorii wieku oraz między krowami stosownie do numeru laktacji.

 

rasa bydła holsztyńsko-fryzyjska

W celu uzyskania szybszego postępu hodowlanego wykorzystuje się transplantację zarodków od wysokowartościowego materiału żeńskiego. Zabieg ten w wielkim skrócie, polega na:

  • wywołaniu hormonalnym u jałowicy lub krowy superowulacji,
  • inseminacji kilkoma porcjami nasienia w różnych porach, aby wszystkie oocyty były zapłodnione,
  • wypłukaniu zarodków,
  • wszczepieniu ich do dróg rodnych biorczyni.

Embriotransferem zajmują  wyspecjalizowane zespoły lekarzy weterynarii, które mają opracowane procedury pozyskiwania zarodków. Ponadto, zaangażowani i doświadczeni lekarze weterynarii wykonują zabiegi transplantacji, pozyskując zarodki od kilkumiesięcznych jałowic, pomimo tego że nie uzyskały one jeszcze dojrzałości rozpłodowej.

Metody te są powszechnie wykorzystywane w dużych gospodarstwach, dając w ten sposób możliwość osiągnięcia wysokiego postępu hodowlanego, w krótszym czasie.

Wykorzystując embriotransfer uzyskujemy kilka lub kilkanaście sztuk potomstwa po jednej parze rodzicielskiej. Przyrównując to do tradycyjnej inseminacji otrzymujemy jedno cielę od jednej pary rodzicielskiej. Daje to ogromne możliwości do namnażania pożądanych osobników w stadzie.

nasienie wysoko ocenionych buhajów

KaGen zaopatruje w nasienie wysoko ocenionych buhajów czołowe ośrodki hodowli bydła z przeznaczeniem do embriotransferu, ponieważ nasienie buhajów, które dostarczamy spełnia wysokie normy jakościowe dając gwarancję skutecznego pokrycia.

Praca hodowlana to także precyzyjne określenie celu jaki chcemy osiągnąć i realizowanie go zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma Kagen opracowuje plan kojarzeń, uwzględniający inbred oraz doskonałe dopasowanie buhaja do krowy i jałówki. Zadaniem hodowcy jest dokładne odwzorowanie planu kojarzeń co gwarantuje powodzenie w realizacji założonego celu hodowlanego.

Wycena buhajów grudzień 2022 r.

Nasienie buhajów wycenionych na podstawie genomu oraz wycenionych tradycyjnie na córkach

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska

odmiana czarno - biała i czerwono - biała

Buhaj
PF
Ocena Wartości Hodowlanej IZOO Balice
Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden
Glenn
167
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541365201 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541365201
Precision
162
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363341434 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363341434
Manitu
162
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000573428566 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000573428566
Giro
161
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363377090 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363377090
Giroud
160
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167925 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167925
San Remo
158
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000630318564 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000630318564
Hunting
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123926900 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123926900
Pessoa
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167904 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167904
Strong P
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000764917736 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000764917736
Benicio
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451744 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451744
Arizona
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541733558 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541733558
Hagos
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001505011805 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001505011805
Ripley
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124244711 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124244711
Forino
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000956859300 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000956859300
Casino*
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000865720444 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000865720444
German Boy
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001603891478 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001603891478
Magic Bull
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000764917736 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000740221264
Proudman
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458
Soundtrack
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504829909 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504829909
Gallius
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362080669 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362080669
Bench
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604380341 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604380341
Facetime
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM003200304545 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304545
Foreman
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001406051280 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001406051280
Marpon
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000571815689 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000571815689
Moonwalker
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362322917 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362322917
Pogba
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362989280 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362989280
Gladius
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451708 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451708
Springstee
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540908991 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540908991
Guardian
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003137164315 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003137164315
Calgary
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541236984 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541236984
Comeback
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604442382 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604442382
Stone RDC
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541545427 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541545427
Husar P
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541157534 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541157534
Aerosmith
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=CANM000013440358 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/124000013440358
Sartre RDC
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020428 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020428
Grady
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363741875 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363741875
Rodney
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541305098 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541305098
Grosso
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507361 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507361
Crunch
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262529745 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262529745
Gento
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305983721 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305983721
Bombastic
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124383392 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124383392
Akio RDC
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504715429 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504715429
Geronimo
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363438236 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363438236
Dynamic P
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540688894 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540688894
Guitar
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860587 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860587
Canoso
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001273562049 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001273562049
Riverio
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123750127 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123750127
Grollus
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262556309 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262556309
Gnabry RDC
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346247 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346247
Huraldik
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306509806 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306509806
Skelton
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361395654 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361395654
Gavito
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360987638 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360987638
Melville
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362476436 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362476436
Felino
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362934603 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362934603
Siebelt
139
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020458 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020458
Senator
139
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000586897298 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000586897298
Mask Red
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000639576868 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000639576868
Flight Red
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000597120035 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000597120035
Spotlight
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541386822 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541386822
Matrix
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541879163 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541879163
Ginger
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000936213231 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000936213231
Swinglook
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000593790865 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000593790865
Sillus Red
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000567145109 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000567145109
Master P
145
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541658096 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541658096
El Toro*
139
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770417244 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770417244