Proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny

 

Stosownie do przyjętych kryteriów określonych przez hodowcę proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny, spełniając założenia hodowlane dla każdego stada mlecznego. Oferujemy buhaje, które utrzymują swoją wysoką wartość hodowlaną w kolejnych prezentowanych wynikach oceny wartości hodowlanej. Zachowując przy tym stosunkowo niskie ceny. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług współpracujemy z wiodącymi ośrodkami hodowli  buhajów hodowlanych w Niemczech.

Ocena wartości hodowlanej buhajów jest jednym z wielu czynników warunkujących przydatność rozpłodnika w stadzie. Wybierając nasienie buhajów należy brać pod uwagę wszystkie parametry, które przedstawia buhaj, w tym indeks gPF. Indeks ten określa wartość hodowlaną dla buhaja w postaci liczbowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dla każdego stada będącego pod oceną użytkowości mlecznej określany jest średni indeks PF jako wyraz pracy hodowlanej w stadzie. Aby zwiększać średni PF stada powinno być wykorzystywane do krycia nasienie buhajów z wysokimi indeksami gPF. Będą one przekazywały wysoką ocenę wartości hodowlanej na potomstwo.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie Centrum Genetycznego Cgen prezentuje ranking jałowic pod względem indeksu PF.  Jest on aktualizowany po każdej wycenie buhajów. W rankingu tym, większość jałowic pochodzi po buhajach niemieckich. Świadczy to o wysokiej ocenie wartości hodowlanej jaką przekazują na córki.

nasienie buhajów

Populacja niemieckiego Holsztyna jest największą na świecie wpisaną do ksiąg. Liczba krów mlecznych w Niemczech to 3.921.400 sztuk, z tego liczba krów mlecznych wpisanych do ksiąg użytkowości mlecznej wynosi 3.443.669 sztuk.
Genetyka niemiecka opiera się na światowej hodowli bydła mlecznego. W rodowodach buhajów znajdziemy przodków z ameryki. Różnica polega na tym, że ocena wartości hodowlanej dla buhajów niemieckich w porównaniu do buhajów pochodzenia amerykańskiego wypada dużo lepiej z uwagi na osiągane wyższe indeksy wartości hodowlanej dla buhajów oraz ich potomstwa. Stanowi to ogromną przewagę i argument do wybierania dla swojego stada buhajów pochodzenia niemieckiego.

Z punktu widzenia hodowcy ma to duże znaczenie przy negocjacji ceny, podczas sprzedaży materiału hodowlanego w postaci jałowic cielnych i buhajków hodowlanych. Nie bez powodu gospodarstwa państwowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa - fermy mleczne, które ponoszą wyższe koszty za nasienie buhajów wysoko wycenionych, uzyskują lepsze ceny sprzedaży niż gospodarstwa indywidualne. Wynika to z ciężkiej i długotrwałej pracy hodowlanej oraz środków finansowych poniesionych na ten cel.

Okazją do zapoznania się z potencjałem hodowli niemieckiej są aukcje, na których licytuje się młody materiał hodowlany w postaci jałowic. Ceny jakie osiągają kilkumiesięczne jałowice są wyrazem genów, które posiadają.

W Polsce organizowane są wystawy zwierząt hodowlanych, w których biorą udział gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Zarówno krajowe jak i regionalne wystawy dają możliwość konkurowania o tytuł Championa. Wśród jałowic wg kategorii wieku oraz między krowami stosownie do numeru laktacji.

 

rasa bydła holsztyńsko-fryzyjska

W celu uzyskania szybszego postępu hodowlanego wykorzystuje się transplantację zarodków od wysokowartościowego materiału żeńskiego. Zabieg ten w wielkim skrócie, polega na:

  • wywołaniu hormonalnym u jałowicy lub krowy superowulacji,
  • inseminacji kilkoma porcjami nasienia w różnych porach, aby wszystkie oocyty były zapłodnione,
  • wypłukaniu zarodków,
  • wszczepieniu ich do dróg rodnych biorczyni.

Embriotransferem zajmują  wyspecjalizowane zespoły lekarzy weterynarii, które mają opracowane procedury pozyskiwania zarodków. Ponadto, zaangażowani i doświadczeni lekarze weterynarii wykonują zabiegi transplantacji, pozyskując zarodki od kilkumiesięcznych jałowic, pomimo tego że nie uzyskały one jeszcze dojrzałości rozpłodowej.

Metody te są powszechnie wykorzystywane w dużych gospodarstwach, dając w ten sposób możliwość osiągnięcia wysokiego postępu hodowlanego, w krótszym czasie.

Wykorzystując embriotransfer uzyskujemy kilka lub kilkanaście sztuk potomstwa po jednej parze rodzicielskiej. Przyrównując to do tradycyjnej inseminacji otrzymujemy jedno cielę od jednej pary rodzicielskiej. Daje to ogromne możliwości do namnażania pożądanych osobników w stadzie.

nasienie wysoko ocenionych buhajów

KaGen zaopatruje w nasienie wysoko ocenionych buhajów czołowe ośrodki hodowli bydła z przeznaczeniem do embriotransferu, ponieważ nasienie buhajów, które dostarczamy spełnia wysokie normy jakościowe dając gwarancję skutecznego pokrycia.

Praca hodowlana to także precyzyjne określenie celu jaki chcemy osiągnąć i realizowanie go zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma Kagen opracowuje plan kojarzeń, uwzględniający inbred oraz doskonałe dopasowanie buhaja do krowy i jałówki. Zadaniem hodowcy jest dokładne odwzorowanie planu kojarzeń co gwarantuje powodzenie w realizacji założonego celu hodowlanego.

Wycena buhajów kwiecień 2023 r.

Nasienie buhajów wycenionych na podstawie genomu oraz wycenionych tradycyjnie na córkach

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska

odmiana czarno - biała i czerwono - biała

Buhaj
Ocena Wartości
Hodowlanej IZOO Balice
Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden
PF
RZG

Glenn

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541365201
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541365201

165

151

Giro

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363377090
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363377090

159

154

Manitu

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000573428566
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000573428566

159

153

Precision

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363341434
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363341434

159

158

Garantie

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001270618706
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001270618706

157

154

Giroud

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167925
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167925

157

153

Arizona

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541733558
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541733558

156

159

Comeback

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604442382
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604442382

156

157

Benicio

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451744
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451744

155

137

Gladius

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451708
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451708

155

145

Hunting

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123926900
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123926900

155

138

Pessoa

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167904
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167904

155

156

San Remo

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000630318564
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000630318564

155

141

Soundtrack

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504829909
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504829909

155

137

Strong P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000764917736
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000764917736

155

156

Bench

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604380341
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604380341

154

155

Facetime

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM003200304545
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304545

154

143

Springstee

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540908991
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540908991

154

144

Fidelis

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604592074
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604592074

154

156

Aerosmith

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=CANM000013440358
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/124000013440358

153

145

Forino

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000956859300
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000956859300

153

149

Hagos

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001505011805
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001505011805

153

138

Marpon

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000571815689
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000571815689

153

142

Moonwalker

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362322917
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362322917

153

144

Picobello

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541648398
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541648398

153

157

Proudman

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458

153

135

Ripley

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124244711
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124244711

153

145

Stone RDC

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541545427
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541545427

153

148

Boritas

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306102593
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306102593

152

149

Gallius

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362080669
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362080669

152

143

Kant

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124490487
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124490487

152

148

Krispy

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000889323731
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000889323731

152

158

Magic Bull

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000740221264
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000740221264

152

146

Pogba

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362989280
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362989280

152

149

Calgary

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541236984
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541236984

151

155

Canetti

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361239976
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361239976

151

141

Foreman

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001406051280
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001406051280

151

148

Match P*

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000259417
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208002371403055

151

140

Bombastic

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124383392
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124383392

150

154

Dynamic P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540688894
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540688894

150

136

Grady

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363741875
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363741875

150

150

Guitar

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860587
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860587

150

148

Husar P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541157534
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541157534

150

146

Rodney

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541305098
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541305098

150

144

Sartre RDC

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020428
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020428

150

137

Akio RDC

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504715429
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504715429

149

143

Casino*

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000865720444
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000865720444

149

148

Grollus

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262556309
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262556309

149

144

Riverio

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123750127
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123750127

149

143

Canoso

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001273562049
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001273562049

148

144

Crunch

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262529745
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262529745

148

147

Geronimo

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363438236
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363438236

148

153

Husar

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363952047
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363952047

148

152

Skat P RDC

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000542061566
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000542061566

148

158

Gavito

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360987638
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360987638

147

139

Gnabry RDC

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346247
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346247

147

135

Grosso

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507361
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507361

147

138

Melville

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362476436
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362476436

147

141

Skelton

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361395654
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361395654

147

135

Gento

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305983721
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305983721

146

142

Huraldik

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306509806
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306509806

146

154

Felino

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362934603
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362934603

145

144

German Boy

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001603891478
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001603891478

144

140

Senator

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000586897298
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000586897298

138

131

Fresco

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000659914259
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000659914259

156

158

Flight Red

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000597120035
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000817478155

155

143

Mask Red

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000639576868
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000639576868

154

158

Matrix

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541879163
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541879163

153

154

Spotlight

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541386822
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541386822

152

155

Sirius P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000577620926
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000577620926

152

162

Shake Red

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541875363
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541875363

150

157

Mo Red PP

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541743745
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541743745

150

155

Spooky Red

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000771139284
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000771139284

149

160

Ginger

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000936213231
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000936213231

148

148

Swinglook

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000593790865
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000593790865

148

146

Member PP

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM002518408934
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208002518408934

146

156

Scofield P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363334444
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363334444

145

154

Sillus Red

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000567145109
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000567145109

144

145

Master P

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541658096
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541658096

144

153

El Toro*

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770417244
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770417244

138

138