Proponujemy Państwu nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny

Stosownie do przyjętych kryteriów określonych przez hodowcę proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny, spełniając założenia hodowlane dla każdego stada mlecznego. Oferujemy buhaje, które utrzymują swoją wysoką wartość hodowlaną w kolejnych prezentowanych wynikach oceny wartości hodowlanej. Zachowując przy tym stosunkowo niskie ceny. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług współpracujemy z wiodącymi ośrodkami hodowli  buhajów hodowlanych w Niemczech.

Ocena wartości hodowlanej buhajów jest jednym z wielu czynników warunkujących przydatność rozpłodnika w stadzie. Wybierając nasienie buhajów należy brać pod uwagę wszystkie parametry, które przedstawia buhaj, w tym indeks gPF. Indeks ten określa wartość hodowlaną dla buhaja w postaci liczbowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dla każdego stada będącego pod oceną użytkowości mlecznej określany jest średni indeks PF jako wyraz pracy hodowlanej w stadzie. Aby zwiększać średni PF stada powinno być wykorzystywane do krycia nasienie buhajów z wysokimi indeksami gPF. Będą one przekazywały wysoką ocenę wartości hodowlanej na potomstwo.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie Centrum Genetycznego Cgen prezentuje ranking jałowic pod względem indeksu PF.  Jest on aktualizowany po każdej wycenie buhajów. W rankingu tym, większość jałowic pochodzi po buhajach niemieckich. Świadczy to o wysokiej ocenie wartości hodowlanej jaką przekazują na córki.

Populacja niemieckiego Holsztyna jest największą na świecie wpisaną do ksiąg. Liczba krów mlecznych w Niemczech to 3.921.400 sztuk, z tego liczba krów mlecznych wpisanych do ksiąg użytkowości mlecznej wynosi 3.443.669 sztuk. Genetyka niemiecka opiera się na światowej hodowli bydła mlecznego. W rodowodach buhajów znajdziemy przodków z ameryki. Różnica polega na tym, że ocena wartości hodowlanej dla buhajów niemieckich w porównaniu do buhajów pochodzenia amerykańskiego wypada dużo lepiej z uwagi na osiągane wyższe indeksy wartości hodowlanej dla buhajów oraz ich potomstwa. Stanowi to ogromną przewagę i argument do wybierania dla swojego stada buhajów pochodzenia niemieckiego.

Z punktu widzenia hodowcy ma to duże znaczenie przy negocjacji ceny, podczas sprzedaży materiału hodowlanego w postaci jałowic cielnych i buhajków hodowlanych. Nie bez powodu gospodarstwa państwowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa - fermy mleczne, które ponoszą wyższe koszty za nasienie buhajów wysoko wycenionych, uzyskują lepsze ceny sprzedaży niż gospodarstwa indywidualne. Wynika to z ciężkiej i długotrwałej pracy hodowlanej oraz środków finansowych poniesionych na ten cel.

Okazją do zapoznania się z potencjałem hodowli niemieckiej są aukcje, na których licytuje się młody materiał hodowlany w postaci jałowic.
Ceny jakie osiągają kilkumiesięczne jałowice są wyrazem genów, które posiadają.

W Polsce organizowane są wystawy zwierząt hodowlanych, w których biorą udział gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Zarówno krajowe jak i regionalne wystawy dają możliwość konkurowania o tytuł Championa. Wśród jałowic wg kategorii wieku oraz między krowami stosownie do numeru laktacji.

W celu uzyskania szybszego postępu hodowlanego wykorzystuje się transplantację zarodków od wysokowartościowego materiału żeńskiego.

Zabieg ten w wielkim skrócie, polega na:

  • wywołaniu hormonalnym u jałowicy lub krowy superowulacji,
  • inseminacji kilkoma porcjami nasienia w różnych porach, aby wszystkie oocyty były zapłodnione,
  • wypłukaniu zarodków,
  • wszczepieniu ich do dróg rodnych biorczyni.

Embriotransferem zajmują  wyspecjalizowane zespoły lekarzy weterynarii, które mają opracowane procedury pozyskiwania zarodków. Ponadto, zaangażowani i doświadczeni lekarze weterynarii wykonują zabiegi transplantacji, pozyskując zarodki od kilkumiesięcznych jałowic, pomimo tego że nie uzyskały one jeszcze dojrzałości rozpłodowej.

Metody te są powszechnie wykorzystywane w dużych gospodarstwach, dając w ten sposób możliwość osiągnięcia wysokiego postępu hodowlanego, w krótszym czasie.

Wykorzystując embriotransfer uzyskujemy kilka lub kilkanaście sztuk potomstwa po jednej parze rodzicielskiej. Przyrównując to do tradycyjnej inseminacji otrzymujemy jedno cielę od jednej pary rodzicielskiej. Daje to ogromne możliwości do namnażania pożądanych osobników w stadzie.

KaGen zaopatruje w nasienie wysoko ocenionych buhajów czołowe ośrodki hodowli bydła z przeznaczeniem do embriotransferu, ponieważ nasienie buhajów, które dostarczamy spełnia wysokie normy jakościowe dając gwarancję skutecznego pokrycia.

Praca hodowlana to także precyzyjne określenie celu jaki chcemy osiągnąć i realizowanie go zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma Kagen opracowuje plan kojarzeń, uwzględniający inbred oraz doskonałe dopasowanie buhaja do krowy i jałówki. Zadaniem hodowcy jest dokładne odwzorowanie planu kojarzeń co gwarantuje powodzenie w realizacji założonego celu hodowlanego.

 
Wycena buhajów sierpień 2021 r.
Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska odmiana czarno - biała
Buhaj
PF
IE
Ocena Wartości
Hodowlanej IZOO Balice
RZ
RZG
Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden
Springstee
153
3049
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540908991
2351
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540908991
San Remo
152
2584
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000630318564
1894
152
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000630318564
Benicio
151
2516
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451744
1930
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451744
Soundtrack
151
2674
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504829909
1938
150
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504829909
Kick off
151
2682
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000643221732
2004
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000643221732
Marpon
150
2389
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000571815689
1973
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000571815689
Hunting
149
2526
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123926900
2229
158
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123926900
Guitar
149
2598
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860587
2316
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860587
Proudman
149
2539
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458
2007
153
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458
Moonwalker
148
2683
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362322917
2482
158
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362322917
Hulk P
148
2222
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540629103
1769
146
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540629103
Sanchez P
148
2376
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000886519096
1970
153
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000886519096
Gladius
148
2617
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451708
2625
162
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451708
Gigabyte
147
2472
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000122835602
1856
149
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000122835602
Hagos
147
2628
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001505011805
1959
149
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001505011805
Facetime
147
2310
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM003200304545
1987
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304545
Balstein
146
2351
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667479255
1741
150
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667479255
Arriba
146
2264
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770887388
2099
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770887388
Shining
146
2894
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361214517
2120
151
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361214517
Guardian
145
2592
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003137164315
2051
152
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003137164315
Jarik
145
2376
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123484753
1844
147
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123484753
Gallius
145
2766
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362080669
2227
157
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362080669
Predator
145
2321
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540259057
1805
148
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540259057
Baseball
145
2484
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123387500
2026
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123387500
Rodney
145
2633
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541305098
2350
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541305098
Gnabry
144
2559
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346247
2201
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346247
Skelton
144
2228
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361395654
1812
151
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361395654
Foreman
144
2448
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001406051280
2878
170
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001406051280
Grosso
142
2297
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507361
1939
149
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507361
Baleo
142
2150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305958528
1693
144
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305958528
Pidero
142
2001
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361499270
1783
145
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361499270
Gavito
140
2094
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360987638
2261
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360987638
Carenzo
140
2748
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000261213
2445
163
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003372308934
Hickstead
140
1962
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504375690
1785
147
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504375690
Canoso
139
2873
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001273562049
2671
160
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001273562049
Rajano
139
2254
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262594509
2276
157
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262594509
Gaviano
138
2013
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306026883
2108
152
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306026883
Casado
137
1834
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306233783
2294
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306233783
Corleone
137
2112
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361971705
1903
149
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361971705
Felino
137
2099
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362934603
2370
155
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362934603
Halifax P
136
1716
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361912864
2036
152
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361912864
Zarino
135
1895
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306103665
2349
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306103665
Splinter
134
BD
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306225740
2177
155
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306225740

 

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska odmiana czerwono - biała
Buhaj
PF
IE
Ocena Wartości
Hodowlanej IZOO Balice
RZ
RZG
Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden
Sartre RDC
149
2057
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020428
2039
153
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020428
Camus
147
BD
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000817478162
2650
164
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000817478162
Combino
146
2288
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000817478155
2367
160
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000817478155
Swinglook
146
2518
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000593790865
2276
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000593790865
Ginger
145
2383
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000936213231
2402
160
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000936213231
Linux
143
2635
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770822795
2417
158
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770822795
Melville
142
2258
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362476436
2118
153
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362476436
Flight Red
141
2680
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000597120035
2532
163
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000597120035
Megabyte
141
2465
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860667
2289
159
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860667
Dublin
140
2588
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003150687526
2730
162
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003150687526
Frisbee RDC
140
2150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770936248
2377
162
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770936248
Frontman
140
2080
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123810193
2192
159
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123810193
Sporty
140
2372
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770790785
2153
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770790785
Sailor PP
139
2438
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541006776
2406
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541006776
Genesis P
139
2067
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346297
2196
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346297
Guano Red
138
2333 
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361892225
1962
148
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361892225
Ampere
138
2228
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123785830
2111
151
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123785830
Romco Red
138
2195
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123431889
1781
145
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123431889
Sanseo P
138
1484
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361680552
2272
151
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361680552
Sillus Red
138
2339
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000567145109
2291
159
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000567145109
Solution
137
1975
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770666616
1732
148
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770666616
Global
137
2047
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540381912
2079
156
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540381912
Garo Red
137
2086
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362097615
1964
148
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362097615
Solitair P
136
2189
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000576852597
2308
154
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000576852597
Palace
136
1878
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000661378924
2006
147
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000661378924
Passage
135
1695
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540308891
1791
143
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540308891
Gamos Red
135
2238
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361985914
2275
155
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361985914
PacificRed
135
2013
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540581160
1801
146
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540581160
Santorin
135
2071
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000627599675
2035
146
https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000627599675