nasienie buhajów genomowych

Proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny

 

Stosownie do przyjętych kryteriów określonych przez hodowcę proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny, spełniając założenia hodowlane dla każdego stada mlecznego. Oferujemy buhaje, które utrzymują swoją wysoką wartość hodowlaną w kolejnych prezentowanych wynikach oceny wartości hodowlanej. Zachowując przy tym stosunkowo niskie ceny. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług współpracujemy z wiodącymi ośrodkami hodowli  buhajów hodowlanych w Niemczech.

Ocena wartości hodowlanej buhajów jest jednym z wielu czynników warunkujących przydatność rozpłodnika w stadzie. Wybierając nasienie buhajów należy brać pod uwagę wszystkie parametry, które przedstawia buhaj, w tym indeks gPF. Indeks ten określa wartość hodowlaną dla buhaja w postaci liczbowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dla każdego stada będącego pod oceną użytkowości mlecznej określany jest średni indeks PF jako wyraz pracy hodowlanej w stadzie. Aby zwiększać średni PF stada powinno być wykorzystywane do krycia nasienie buhajów z wysokimi indeksami gPF. Będą one przekazywały wysoką ocenę wartości hodowlanej na potomstwo.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie Centrum Genetycznego Cgen prezentuje ranking jałowic pod względem indeksu PF.  Jest on aktualizowany po każdej wycenie buhajów. W rankingu tym, większość jałowic pochodzi po buhajach niemieckich. Świadczy to o wysokiej ocenie wartości hodowlanej jaką przekazują na córki.

nasienie buhajów

Populacja niemieckiego Holsztyna jest największą na świecie wpisaną do ksiąg. Liczba krów mlecznych w Niemczech to 3.921.400 sztuk, z tego liczba krów mlecznych wpisanych do ksiąg użytkowości mlecznej wynosi 3.443.669 sztuk.
Genetyka niemiecka opiera się na światowej hodowli bydła mlecznego. W rodowodach buhajów znajdziemy przodków z ameryki. Różnica polega na tym, że ocena wartości hodowlanej dla buhajów niemieckich w porównaniu do buhajów pochodzenia amerykańskiego wypada dużo lepiej z uwagi na osiągane wyższe indeksy wartości hodowlanej dla buhajów oraz ich potomstwa. Stanowi to ogromną przewagę i argument do wybierania dla swojego stada buhajów pochodzenia niemieckiego.

Z punktu widzenia hodowcy ma to duże znaczenie przy negocjacji ceny, podczas sprzedaży materiału hodowlanego w postaci jałowic cielnych i buhajków hodowlanych. Nie bez powodu gospodarstwa państwowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa - fermy mleczne, które ponoszą wyższe koszty za nasienie buhajów wysoko wycenionych, uzyskują lepsze ceny sprzedaży niż gospodarstwa indywidualne. Wynika to z ciężkiej i długotrwałej pracy hodowlanej oraz środków finansowych poniesionych na ten cel.

Okazją do zapoznania się z potencjałem hodowli niemieckiej są aukcje, na których licytuje się młody materiał hodowlany w postaci jałowic. Ceny jakie osiągają kilkumiesięczne jałowice są wyrazem genów, które posiadają.

W Polsce organizowane są wystawy zwierząt hodowlanych, w których biorą udział gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Zarówno krajowe jak i regionalne wystawy dają możliwość konkurowania o tytuł Championa. Wśród jałowic wg kategorii wieku oraz między krowami stosownie do numeru laktacji.

 

rasa bydła holsztyńsko-fryzyjska

W celu uzyskania szybszego postępu hodowlanego wykorzystuje się transplantację zarodków od wysokowartościowego materiału żeńskiego. Zabieg ten w wielkim skrócie, polega na:

  • wywołaniu hormonalnym u jałowicy lub krowy superowulacji,
  • inseminacji kilkoma porcjami nasienia w różnych porach, aby wszystkie oocyty były zapłodnione,
  • wypłukaniu zarodków,
  • wszczepieniu ich do dróg rodnych biorczyni.

Embriotransferem zajmują  wyspecjalizowane zespoły lekarzy weterynarii, które mają opracowane procedury pozyskiwania zarodków. Ponadto, zaangażowani i doświadczeni lekarze weterynarii wykonują zabiegi transplantacji, pozyskując zarodki od kilkumiesięcznych jałowic, pomimo tego że nie uzyskały one jeszcze dojrzałości rozpłodowej.

Metody te są powszechnie wykorzystywane w dużych gospodarstwach, dając w ten sposób możliwość osiągnięcia wysokiego postępu hodowlanego, w krótszym czasie.

Wykorzystując embriotransfer uzyskujemy kilka lub kilkanaście sztuk potomstwa po jednej parze rodzicielskiej. Przyrównując to do tradycyjnej inseminacji otrzymujemy jedno cielę od jednej pary rodzicielskiej. Daje to ogromne możliwości do namnażania pożądanych osobników w stadzie.

nasienie wysoko ocenionych buhajów

KaGen zaopatruje w nasienie wysoko ocenionych buhajów czołowe ośrodki hodowli bydła z przeznaczeniem do embriotransferu, ponieważ nasienie buhajów, które dostarczamy spełnia wysokie normy jakościowe dając gwarancję skutecznego pokrycia.

Praca hodowlana to także precyzyjne określenie celu jaki chcemy osiągnąć i realizowanie go zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma Kagen opracowuje plan kojarzeń, uwzględniający inbred oraz doskonałe dopasowanie buhaja do krowy i jałówki. Zadaniem hodowcy jest dokładne odwzorowanie planu kojarzeń co gwarantuje powodzenie w realizacji założonego celu hodowlanego.

Wycena buhajów sierpień 2022 r.

Nasienie buhajów wycenionych na podstawie genomu oraz wycenionych tradycyjnie na córkach

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska

odmiana czarno - biała i czerwono - biała

Buhaj
PF
Ocena Wartości Hodowlanej IZOO Balice
Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden
Precision
159
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363341434 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363341434
Facetime
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000261393 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304545
Glenn
157
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541365201 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541365201
Bruce
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000261737 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304736
Giroud
156
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167925 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167925
Hunting
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123926900 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123926900
Benicio
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451744 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451744
Arizona
155
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541733558 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541733558
San Remo
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000630318564 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000630318564
Hagos
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001505011805 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001505011805
Pessoa
154
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124167904 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124167904
Proudman
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458
Soundtrack
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504829909 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504829909
Foreman
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001406051280 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001406051280
Mask Red
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000639576868 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000639576868
Proudman
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458
Spotlight
153
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541386822 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541386822
Marpon
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000571815689 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000571815689
Sanchez P
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000886519096 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000886519096
Moonwalker
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362322917 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362322917
Gallius
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362080669 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362080669
Magic Bull
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000740221264 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000740221264
Pogba
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362989280 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362989280
Ripley
152
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000124244711 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000124244711
Aerosmith
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=CANM000013440358 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/124000013440358
Rodney
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541305098 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541305098
Springstee
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540908991 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540908991
German Boy
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001603891478 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001603891478
Gigastar
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000259805 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208002371403091
Gladius
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451708 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451708
Casino
151
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000865720444 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000865720444
Balstein
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667479255 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667479255
Sartre RDC
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020428 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020428
Guardian
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003137164315 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003137164315
Grosso
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507361 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507361
Grady
150
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363741875 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363741875
Combino
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000817478155 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000817478155
Hulk P
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540629103 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540629103
Akio Rdc
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504715429 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504715429
Geronimo
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000363438236 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000363438236
Shake Red
149
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541875363 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541875363
Kick Off
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000643221732 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000643221732
Guitar
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860587 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860587
Dynamic P
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540688894 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540688894
Gento
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305983721 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305983721
Hardy
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540695931 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540695931
Predator
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540259057 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540259057
Bench
148
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001604380341 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001604380341
Arriba
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770887388 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770887388
Frisbee RDC
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770936248 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770936248
Garico
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507293 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507293
Morricone
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504375809 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504375809
Grollus
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262556309 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262556309
Gavito
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360987638 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360987638
Gnabry RDC
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346247 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346247
Ginger
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000936213231 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000936213231
Globus
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541363388 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541363388
Huraldik
147
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306509806 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306509806
Melville
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362476436 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362476436
Scorer
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003151790865 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003151790865
Linux
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770822795 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770822795
Cornetto
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361907418 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361907418
Canoso
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001273562049 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001273562049
Sezuan
146
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305754993 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305754993
Wunder
145
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305720684 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305720684
Jarik
145
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123484753 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123484753
Skelton
145
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361395654 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361395654
Baseball
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123387500 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123387500
Gaviano
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306026883 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306026883
Pidero
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361499270 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361499270
Sputnik RDC
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000547344399 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000547344399
Felino
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362934603 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362934603
Rajano
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262594509 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262594509
Kodiak P
144
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003148929242 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003148929242
Gigabyte
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000122835602 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000122835602
Hickstead
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504375690 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504375690
Highfly P
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361607797 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361607797
Carenzo
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000261213 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003372308934
Hesekiel PP
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540742124 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540742124
Lavonte
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003134971749 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003134971749
Guano Red
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361892225 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361892225
Station
143
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770995499 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770995499
Rafting
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770601887 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770601887
Frontman
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123810193 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123810193
Megabyte
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860667 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860667
Paddy
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360992524 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360992524
Casado
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306233783 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306233783
Garett
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504336100 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504336100
Mentos
142
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504281811 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504281811
Halifax P
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361912864 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361912864
Star P RDC
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770618336 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770618336
Zarino
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306103665 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306103665
Corleone
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361971705 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361971705
Galvani
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540499423 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540499423
Boudy
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000597646670 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000597646670
Garo Red
141
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362097615 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362097615
Dumas P
140
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540813930 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540813930
Quentin
140
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667199756 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667199756
Flight Red
140
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770417244 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770417244
Youngster
140
http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360574938 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360574938