Proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny

 

Stosownie do przyjętych kryteriów określonych przez hodowcę proponujemy nasienie buhajów genomowych w najbardziej korzystnej relacji jakości do ceny, spełniając założenia hodowlane dla każdego stada mlecznego. Oferujemy buhaje, które utrzymują swoją wysoką wartość hodowlaną w kolejnych prezentowanych wynikach oceny wartości hodowlanej. Zachowując przy tym stosunkowo niskie ceny. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług współpracujemy z wiodącymi ośrodkami hodowli  buhajów hodowlanych w Niemczech.

Ocena wartości hodowlanej buhajów jest jednym z wielu czynników warunkujących przydatność rozpłodnika w stadzie. Wybierając nasienie buhajów należy brać pod uwagę wszystkie parametry, które przedstawia buhaj, w tym indeks gPF. Indeks ten określa wartość hodowlaną dla buhaja w postaci liczbowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ dla każdego stada będącego pod oceną użytkowości mlecznej określany jest średni indeks PF jako wyraz pracy hodowlanej w stadzie. Aby zwiększać średni PF stada powinno być wykorzystywane do krycia nasienie buhajów z wysokimi indeksami gPF. Będą one przekazywały wysoką ocenę wartości hodowlanej na potomstwo.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie Centrum Genetycznego Cgen prezentuje ranking jałowic pod względem indeksu PF.  Jest on aktualizowany po każdej wycenie buhajów. W rankingu tym, większość jałowic pochodzi po buhajach niemieckich. Świadczy to o wysokiej ocenie wartości hodowlanej jaką przekazują na córki.

Populacja niemieckiego Holsztyna jest największą na świecie wpisaną do ksiąg. Liczba krów mlecznych w Niemczech to 3.921.400 sztuk, z tego liczba krów mlecznych wpisanych do ksiąg użytkowości mlecznej wynosi 3.443.669 sztuk.
Genetyka niemiecka opiera się na światowej hodowli bydła mlecznego. W rodowodach buhajów znajdziemy przodków z ameryki. Różnica polega na tym, że ocena wartości hodowlanej dla buhajów niemieckich w porównaniu do buhajów pochodzenia amerykańskiego wypada dużo lepiej z uwagi na osiągane wyższe indeksy wartości hodowlanej dla buhajów oraz ich potomstwa. Stanowi to ogromną przewagę i argument do wybierania dla swojego stada buhajów pochodzenia niemieckiego.

Z punktu widzenia hodowcy ma to duże znaczenie przy negocjacji ceny, podczas sprzedaży materiału hodowlanego w postaci jałowic cielnych i buhajków hodowlanych. Nie bez powodu gospodarstwa państwowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa - fermy mleczne, które ponoszą wyższe koszty za nasienie buhajów wysoko wycenionych, uzyskują lepsze ceny sprzedaży niż gospodarstwa indywidualne. Wynika to z ciężkiej i długotrwałej pracy hodowlanej oraz środków finansowych poniesionych na ten cel.

Okazją do zapoznania się z potencjałem hodowli niemieckiej są aukcje, na których licytuje się młody materiał hodowlany w postaci jałowic. Ceny jakie osiągają kilkumiesięczne jałowice są wyrazem genów, które posiadają.

W Polsce organizowane są wystawy zwierząt hodowlanych, w których biorą udział gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła i produkcją mleka. Zarówno krajowe jak i regionalne wystawy dają możliwość konkurowania o tytuł Championa. Wśród jałowic wg kategorii wieku oraz między krowami stosownie do numeru laktacji.

 

W celu uzyskania szybszego postępu hodowlanego wykorzystuje się transplantację zarodków od wysokowartościowego materiału żeńskiego. Zabieg ten w wielkim skrócie, polega na:

  • wywołaniu hormonalnym u jałowicy lub krowy superowulacji,
  • inseminacji kilkoma porcjami nasienia w różnych porach, aby wszystkie oocyty były zapłodnione,
  • wypłukaniu zarodków,
  • wszczepieniu ich do dróg rodnych biorczyni.

Embriotransferem zajmują  wyspecjalizowane zespoły lekarzy weterynarii, które mają opracowane procedury pozyskiwania zarodków. Ponadto, zaangażowani i doświadczeni lekarze weterynarii wykonują zabiegi transplantacji, pozyskując zarodki od kilkumiesięcznych jałowic, pomimo tego że nie uzyskały one jeszcze dojrzałości rozpłodowej.

Metody te są powszechnie wykorzystywane w dużych gospodarstwach, dając w ten sposób możliwość osiągnięcia wysokiego postępu hodowlanego, w krótszym czasie.

Wykorzystując embriotransfer uzyskujemy kilka lub kilkanaście sztuk potomstwa po jednej parze rodzicielskiej. Przyrównując to do tradycyjnej inseminacji otrzymujemy jedno cielę od jednej pary rodzicielskiej. Daje to ogromne możliwości do namnażania pożądanych osobników w stadzie.

KaGen zaopatruje w nasienie wysoko ocenionych buhajów czołowe ośrodki hodowli bydła z przeznaczeniem do embriotransferu, ponieważ nasienie buhajów, które dostarczamy spełnia wysokie normy jakościowe dając gwarancję skutecznego pokrycia.

Praca hodowlana to także precyzyjne określenie celu jaki chcemy osiągnąć i realizowanie go zgodnie z przyjętymi założeniami. Firma Kagen opracowuje plan kojarzeń, uwzględniający inbred oraz doskonałe dopasowanie buhaja do krowy i jałówki. Zadaniem hodowcy jest dokładne odwzorowanie planu kojarzeń co gwarantuje powodzenie w realizacji założonego celu hodowlanego.

Wycena buhajów kwiecień 2022 r.

Nasienie buhajów

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska odmiana czarno - biała

Buhaj

PF

Ocena Wartości Hodowlanej IZOO Balice

Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden

Benicio

154

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451744 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451744

Hagos

152

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001505011805 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001505011805

Foreman

151

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001406051280 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001406051280

Gallius

150

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362080669 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362080669

German Boy

149

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001603891478 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001603891478

Gigastar

149

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000259805 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208002371403091

Gladius

149

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123451708 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123451708

Springstee

148

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540908991 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540908991

Facetime

148

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM003200304545 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003200304545

Aerosmith

148

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=CANM000013440358 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/124000013440358

Rodney

148

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000541305098 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000541305098

Gnabry RDC

147

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361346247 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361346247

Grosso

147

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507361 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507361

Moonwalker

147

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362322917 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362322917

Hulk P

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540629103 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540629103

Canoso

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001273562049 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001273562049

Hardy

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540695931 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540695931

Dynamic P

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540688894 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540688894

Hunting

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123926900 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123926900

Predator

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540259057 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540259057

Sanchez P

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000886519096 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000886519096

Gavito

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360987638 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360987638

Gento

146

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305983721 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305983721

Grollus

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262556309 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262556309

Combino

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000817478155 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000817478155

Cornetto

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361907418 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361907418

Skelton

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361395654 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361395654

Jarik

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123484753 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123484753

Marpon

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000571815689 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000571815689

Boudy

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000597646670 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000597646670

Guardian

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003137164315 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003137164315

San Remo

145

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000630318564 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000630318564

Garett

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504336100 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504336100

Garico

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504507293 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504507293

Sartre RDC

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362020428 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362020428

Galvani

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540499423 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540499423

Morricone

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504375809 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504375809

Senator

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000586897298 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000586897298

Wunder

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305720684 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305720684

Lavonte

144

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003134971749 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003134971749

Backfield

143

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770668983 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770668983

Felino

143

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362934603 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362934603

Linux

143

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770822795 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770822795

Rajano

143

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001262594509 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001262594509

Scorer

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=840M003151790865 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/840003151790865

Sputnik RDC

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000547344399 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000547344399

Hesekiel PP

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540742124 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540742124

Pidero

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361499270 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361499270

Soundtrack

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504829909 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504829909

Carenzo

142

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DNKM000000261213 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/208003372308934

Gigabyte

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000122835602 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000122835602

Balstein

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667479255 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667479255

Frisbee RDC

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770936248 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770936248

Hickstead

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504375690 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504375690

Highfly P

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361607797 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361607797

Casado

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306233783 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306233783

Proudman

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667288458 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667288458

Gaviano

141

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306026883 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306026883

Guitar

140

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860587 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860587

Paddy

140

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000360992524 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000360992524

Quentin

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000667199756 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000667199756

Baleo

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001305958528 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001305958528

Arriba

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770887388 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770887388

Megabyte

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123860667 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123860667

Corleone

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361971705 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361971705

Melville

139

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000362476436 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000362476436

Halifax P

138

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000361912864 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000361912864

Star P RDC

138

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770618336 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770618336

Zarino

138

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001306103665 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001306103665

Frontman

136

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123810193 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123810193

Kick Off

136

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000643221732 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000643221732

Baseball

135

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000123387500 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000123387500

Dumas P

135

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000540813930 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000540813930

Rafting

133

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM000770601887 https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276000770601887