Dokonaj właściwego wyboru już teraz, dzięki genotypowaniu stada!
Co to jest
KuhVision?
 
Aby dowiedzieć się, które zwierzęta przynoszą najniższe koszty, najlepszy zysk i najwyższy postęp hodowlany dlaTwojego gospodarstwa w dłuższej perspektywie, niezbędne są szybko identyfikowalne oraz dokładne informacje o całym stadzie.
 
Te informacje są dostarczane przez KuhVision!
Projekt ten umożliwia opracowanie nowych genomowych wartości hodowlanych dla cech zdrowotnych, takich jak:
 • zdrowie racic,
 • odporność na mastitis.
 
Testy genetyczne oferują nowe możliwości zarządzania stadem w gospodarstwach.
Do tej pory genotypowano już 467 000 (stan na maj 2020 r.) Samic. Genomowe wartości hodowlane dla wszystkich cech w Niemczech oparte są na mieszanej próbie referencyjnej 42 000 buhajów i 200 000 krów. Po przeprowadzeniu testów otrzymasz dla każdego zwierzęcia wartości hodowlane genomiczne i informacje o:
 • odpowiednio o oczekiwanej transmisji produkcji,
 • cechach genetycznych
lub dziedzicznych wskaźnikach zdrowotnych, takich jak:
 • zdrowie wymion,
 • długowieczność,
 • płodność,
 • mleczność,
 • łatwość wycielenia,
 • status bezrogich,
 • wady genetyczne,
 •  cechy genetyczne.
 
Genomowe wartości hodowlane umożliwiają optymalne kojarzenie, w którym oprócz wszystkich częściowych i ogólnych wartości hodowlanych można brać pod uwagę również:
 • cechy genetyczne,
 • cechy funkcjonalne,
 • cechy mleczne,
 • profil liniowy.
 
Dzięki temu można podjąć decyzję, które krowy są szczególnie odpowiednie do krycia z rasą mięsną lub krycia przy użyciu seksowanego nasienia lub transferu zarodków.
Istnieją wiarygodne informacje na temat męskiej i żeńskiej strony, które pozwalają na dobrze uzasadnioną selekcję i decyzje dotyczące krycia. 
Maksymalny postęp hodowlany można osiągnąć przy jednoczesnym obniżeniu kosztów hodowli. Niemcy jako pierwszy kraj opublikowały kompletny zestaw wartości hodowlanych dla wszystkich głównych chorób, takich jak:
 • zapalenie wymienia,
 • rozrodczość,
 • zaburzenia metabolizmu,
 • stan racic, w tym zapalenie skóry międzyracicznej.
 
Mimo że odziedziczalność tych cech zdrowotnych jest niska lub średnia (między 0,03 a 0,12), analiza wskazuje na wyraźną korelację genetyczną między wartością hodowlaną genomową a stosunkiem zachorowań. 
Oznacza to, że można znacząco wpłynąć na częstość występowania tych chorób, posługując się zdrowotnymi wartościami hodowlanymi.
 
Poniższe dwa przykłady pokazują częstość występowania Mastitis i Mortellaro (Dermatitis Digitalis) w stosunku do wartości hodowlanych RZudderfit lub DDcontrol.

Częstość występowania mastitis ma istotny związek z wartością hodowlaną krów Rzudderfit. Podczas gdy krowy o niskiej wartości hodowlanej RZudderfit mają 15% ryzyko zachorowania na mastitis (podczas 1. La), krowy o wysokiej wartości hodowlanej mają tylko 6% ryzyko.
Częstość występowania Mortellaro (Dermatitis Digitalis) ma istotny związek z wartością hodowlaną krów Ddcontrol. Podczas gdy krowy o niskiej wartości hodowlanej dla kontroli DD mają 51% ryzyko otrzymania Mortellaro (podczas 1. La), krowy o wysokiej wartości hodowlanej mają tylko 16% ryzyko.