Ocena wartości hodowlanej

Wycena buhajów na córkach

 

Przedstawione wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w postaci indeksu PF i gPF oraz pozostałych indeksów przydatnych przy wyborze najlepszego nasienia buhajów prezentowane są przez Instytut Zootechniki w Balicach k. Krakowa oraz VIT Werden w Niemczech.

Wycena buhajów odbywa się trzy razy w ciągu roku (kwietniu, sierpniu oraz grudniu). Baza genetyczna przeliczana jest co 5 lat. Średnią dla cech produkcyjnych określają wydajności krów. Średnią dla cech funkcjonalnych, indesksów i podindeksów wyznaczają buhaje.  Wartości hodowlane są standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Baza genetyczna stanowi odniesienie do prezentowanych wartości.

Wycena buhajów grudzień 2021 r.

Nasienie buhajów

Rasa Holsztyńsko - Fryzyjska odmiana czarno - biała

(wyceniane na córkach)

Buhaj

PF

IE

Ocena Wartości Hodowlanej IZOO Balice

RZG

RZ€

Ocena Wartości Hodowlanej VIT Werden

Casino

142

2616

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=NLDM000865720444

158

2446

https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/528000865720444
Mentos

141

2272

http://wycena.izoo.krakow.pl/index.php?item=1&bull_id=DEUM001504281811

145

1769

https://service.vit.de/bulli-web/#/bulle/276001504281811


Wycena buhajów na córkach w porównaniu z wyceną genomową jest długotrwała, ponieważ córki zostają poddane ocenie po ukończeniu 305 dni laktacji. Tak więc po inseminacji nasieniem po ok. 4 latach ukazuje się wycena buhajów na córkach:

  • 9 miesięcy ciąży,
  • 14 miesięcy do osiągnięcia przez jałowicę dojrzałości rozpłodowej,
  • 9 miesięcy ciąży jałówki,
  • 305 dni laktacji.

W przypadku buhajów genomowych ocena dostępna jest zdecydowanie szybciej i dokonana jest na podstawie genomu. Od kilkumiesięcznych buhajków pobierany jest  wycinek materiału genetycznego z ucha w celu określenia przydatności do dalszej hodowli. Ocena ta jest mniej precyzyjna  (70%) w porównaniu z oceną tradycyjną na córkach, która daje 98% prawdopodobieństwa przekazywania cech na potomstwo.

Mając na celu przyśpieszenie postępu hodowlanego jałowic należy wykorzystywać nasienie buhajów genomowych.
W przypadku krów mlecznych można dokonywać wyboru  najlepszego buhaja wycenionego na córkach. Warto nadmienić, że w kolejnych publikowanych ocenach wartości hodowlanej dla buhajów genomowych buhaje niemieckie zajmują czołowe pozycje w rankingu. W prezentowanej liście 100 najwyżej ocenionych jałowic połowa pochodzi od niemieckich buhajów. Świadczy to o ogromnym potencjale hodowlanym i możliwościami, które dostarcza niemiecka genetyka.

Wszystkie informacje dotyczące rankingów dla stad oraz jałowic i buhajów publikowane są przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka na stronie CGEN.

Niemiecka wycena buhajów na córkach potwierdza wysoką wartość hodowlaną buhaja buhaja CASINO.
Wycena grudniowa 2021 jest kolejną wyceną buhajów,  w której buhaj ten znajduje się na pierwszym miejscu pod względem indeksu RZG (158). Warto zauważyć, że w Polskiej wycenie buhaj ten uzyskał index  PF 142. Wśród buhajów genomowych pierwsze miejsce w Niemczech zajął buhaj FOREMAN. Polska wycena buhajów umocniła jego wysoką wartość z indeksem gPF 151 znajduje się on w pierwszej dziesiątce najlepszych buhajów.