SKELTON -
Buhaj o indeksie hodowlanym gPF 145 
 
Skelton należy do rodziny krów Walkup Bell Lou Etta.
 • Syn Starello przekonuje dobrą produkcją i pozytywnym składem mleka.
 • Szczególnie wyróżniają się jego bardzo dobre wartości hodowlane w
  zakresie oceny komórek, płodności córek i długowieczności.
 • Byk ten zdobywa również punkty dzięki swojemu liniowemu profilowi.
 • Obiecuje krowy z odpowiednią głębokością i ramą ciała, bardzo
  szerokimi zadami oraz
  prawidłowymi pęcinami i nogami.
 • Jego córki mają mocno i wysoko zawieszone wymiona
  podtrzymywane przez mocne więzadło
  środkowe wymienia i dobrze
  osadzone strzyki o
  optymalnej długości
 • Skelton wyróżnia się dodatnimi wartościami dla wszystkich cech zdrowotnych, a także
  wysoką wartością hodowlaną dla odporności na Mortellaro oraz
  DDcontrol
Skelton jest wszechstronnym specjalistą i może być
szczególnie polecany do stosowania na farmach z automatycznymi
systemami doju.