Firma KaGen,
zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie chowu i hodowli bydła holsztyńsko – fryzyjskiego.
 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu oraz wiedzy teoretycznej KaGen świadczy w pełni wyspecjalizowane usługi doradcze w zakresie doboru najlepszych buhajów hodowlanych dla każdego gospodarstwa.
 
KaGen proponuje wysoko wycenione buhaje o doskonałych cechach pokrojowych, produkcyjnych oraz funkcjonalnych. Szeroka oferta buhajów genomicznych oraz ocenionych na córkach pozwala na prawidłowe dobranie idealnego buhaja dla stada.
 
Misją firmy KaGen jest doskonalenie stada z wykorzystaniem najlepszych buhajów dostępnych na rynku.
 
KaGen jako expert i lider specjalistycznego doradztwa genetycznego, oferuje wszystkim hodowcom możliwość korzystania z wieloletniego doświadczenia, popartego licznymi sukcesami w branży, dostęp do wyłącznie sprawdzonych rozwiązań, gwarantujących osiągnięcie założonych celów.
 
Wizją KaGen jest gospodarstwo trwałe, przyszłościowe oraz gwarantujące rentowność.

 

 

Sukcesy hodowlane osiągane podczas pracy jako Głóny specjalista ds. produkcji zwierzęcej w gospodarstwie liczącym ok. 1200 sztuk bydła.
 • 2011 rok Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 12-13miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XV Regionalna Kujawsko- Pomorska wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 16-18 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku od 12-13 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za oborę- 10172kg mleka
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za krowę „ Embrion 11, PL- 005138649947” za wydajność życiową 103894 kg mleka
 • 2017 rok nagroda ufundowana przez Pana Marka Wrzałę za oborę, która w 2017 roku uzyskała III miejsce w województwie Kujawsko – Pomorskim z wydajnością 10223kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2017 rok II Wiceczempion w kategorii krów 3 laktacji i dalszych XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2017 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy XVIII Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok nagroda ufundowana przez Pana Ryszarda Bobera za oborę , która w 2018 roku zdobyła III miejsce w województwie Kujawsko- Pomorskim z wydajnością 10652 kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2018 rok II Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XIX Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok Czempion w kategorii jałówek w wieku 22-24 miesięcy XIX Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii krów w III laktacji i dalszych
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy
 
 
01.07.2018
Uroczyste podziękowanie osobom zasłużonym dla rozwoju hodowli w regionie Kujawsko-Pomorskim i wręczenie Złotych Odznak “Labores Pariunt Honores”,